Suurpelto III - Digital Market Dialogue

Kaikki kiinnostuneet energia-alan toimijat ovat tervetulleita osallistumaan digitaaliseen markkinavuoropuheluun Solved.fi -alustalla kesän 2016 aikana. Projektin tarkoitus on osallistaa energia-alan yrityksiä ja muita toimijoita toteutuskelpoisen sekä kunnianhimoisen energiajärjestelmän määrittelemiseen. Energiajärjestelmällä tarkoitetaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa, jakelua sekä kulutusta alueella. Energiajärjestelmän määrittelyssä voidaan myös ottaa kantaa myös rajapintoihin ja mahdollisiin haluttuihin vaikutuksiin. Digitaalisella markkinavuoropuhelulla haetaan sitä, että yritykset yhdessä luovat kokonaisratkaisuja markkinadialogin kautta. Sen lisäksi keskustelussa määritellään yhdessä tulevalle energiajärjestelmälle asetettavat tavoitteet ja reunaehdot. Digitaalisen markkinavuoropuhelun prosessi helpottaa yritysten kohtaamista sekä yhteisen tarjoaman kehittämistä mahdollisia muita vastaavia aluerakentamiskohteita varten. Keskustelua fasilitoi Solvedin asiantuntijatiimi, sekä asiakkaan edustajat. Tervetuloa mukaan keskusteluun!

  • Phase:

    Cocreate

  • Client:

    Espoon kaupunki, Helsinki Business Hub

  • Place:

    Espoo, Finland