S&C Helsinki Air Quality Testbed (HAQT)

Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation is a step change project to drive the change towards a more sustainable and prosperous future. The change is made in cities, which are platforms for new solutions. New technologies and services are tested in different areas and across the region. The best ones will be exported and will create thriving businesses. S&C Helsinki Air Quality Testbed (HAQT) project will set up world’s first, city-wide supplementary air quality sensor network which will improve and extend the existing urban air quality monitoring system in the Helsinki capital region. Measured air quality data will be made available through public interfaces in order to facilitate the development of new services and applications. The network will provide city authorities, companies and ultimately citizens with more accurate information and forecasts on air quality. This information will support actions aimed at reducing emissions and minimizing exposure to them. Similar air quality sensor network can be built in any city or area. S&C Helsinki Air Quality Testbed projektissa rakennetaan maailman ensimmäinen koko kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko, joka vahvistaa pääkaupunkiseudun olemassa olevaa ilmanlaadun mittausjärjestelmää. Mittaustieto on kenen tahansa saatavilla avoimien rajapintojen kautta. Tarkoituksena on synnyttää ja kehittää uusia palveluita ja sovelluksia, joiden avulla kansalaiset, päätöksentekijät ja viranomaiset saavat entistä reaaliaikaisempaa ja tarkempaa tietoa ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä. Mittaustiedon avulla voidaan kohdistaa päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä vähentää ihmisten altistumista ilmansaasteille. Vastaava sensoriverkko voidaan rakentaa mihin tahansa kaupunkiin maailmassa. Call for Action / Tule mukaan keskusteluun (mitä osallistujilta toivotaan): Please join the public HAQT project kick-off in late September. This event will introduce you to the project and the concept of supplementary air quality sensor network and the possibilities it provides. You are also challenged to innovate ways for your organisation to take advantage of the more accurate and open air quality data. HAQT –projektin julkinen kick-off -tilaisuus järjestetään syys-lokakuun vaihteessa. Tule mukaan kuulemaan lisää projektista ja sensoriverkko -konseptista, sen mahdollisuuksista sekä ideoimaan miten oma organisaatiosi voisi hyödyntää tarkkaa ja avointa ilmanlaatutietoa. The Helsinki Metropolitan is the best test bed in the world for smart and clean solutions www.smartclean.fi, @SmartClean_Fi #smartclean, Smart & Clean Community: https://www.linkedin.com/groups/12034055