S&C Smart Elements for Renovation Leap

Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation is a step change project to drive the change towards a more sustainable and prosperous future. The change is made in cities, which are platforms for new solutions. New technologies and services are tested in different areas and across the region. The best ones will be exported and will create thriving businesses. S&C Smart Elements for Renovation Leap project aims at developing new modular, scalable and integrated solutions and approaches to refurbishment and construction business. In addition, digitalisation is seen as the enabler of resident participation, improved communication, oversight and documentation of construction projects. Join this project to co-create a forward-looking renovation pilot project in the Helsinki Metropolitan region! S&C Smart Elements for Renovation Leap projektissa tavoitteena on uusien kokonaisvaltaisten konseptien kehittäminen ja soveltaminen käytännön korjaus- ja/tai täydennysrakentamiskohteissa esivalmisteltujen elementtien avulla. Hankkeelle on jo tunnistettu useita mahdollisia lähestymistapoja, temaattisia fokuksia ja kohdealueita. Hankkeen tavoitteena on luoda nopeita, toistettavia ja integroituja korjausrakentamisen ratkaisuja, joissa elinkaarivaikutukset otetaan entistä paremmin huomioon. Samalla luodaan uudentyyppisiä hankinta- ja rahoitusmalleja sekä parempia mahdollisuuksia esimerkiksi älyenergiaratkaisuille. Digitaalisuus nähdään hankkeessa mahdollistajana, jonka avulla voidaan viestiä ja osallistaa paremmin kohteiden asukkaita ja muita käyttäjiä sekä parantaa merkittävästi rakennusprojektien hallintaa ja tiedonkulkua tekijöiden välillä sekä kokonaisuuden dokumentointia. Lisäksi digitalisaation avulla odotetaan luotavan rakentamiseen uusia älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja Markkinavuoropuhelu kaupunkien ja yritysten välillä on aloitettu. Parhaillaan Smart Elements for Renovation Leap projektissa kootaan toisiaan täydentäviä yrityskonsortioita kehittämään ja demonstroimaan nopeita, kokonaistoimivia, edullisia ja esivalmistusta hyödyntäviä asuinkerrostaloille tarkoitettuja korjauskonsepteja. Konsepteja on tarkoitus pilotoida oikeissa korjauskohteissa ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa etsitään sopivia alueellisia asuinrakentamisen kohteita korjausrakentamispiloteiksi. Korjausrakentamisen uuden konseptoinnin rinnalla toteutetaan VTTn vetämä tutkimushanke. Join Smart Element for Renovation Leap project by bringing your innovations to project’s use. Market dialogue events will take place in Autumn 2017, in which your will hear more about the project and can network with other companies. Haluamme haastaa kaikki hankkeesta kiinnostuneet yritykset, kehittäjät ja muut osapuolet mukaan yhteiskehittämään näyttäväksi referenssiksi yltävä hanke, jolla nostetaan Suomen pääkaupunkiseutu ja suomalainen osaaminen korjaus- ja täydennysrakentamisessa maailman huipulle. Syksyn 2017 aikana järjestetään tilaisuuksia yritysten tarjooman ja yhteistyönmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tule mukaan kertomaan omista ratkaisuistasi. Osallistu myös keskusteluun o Mitä erityistä vahvuutta voimme rakentamisen konseptoinnissa osoittaa ja kehittää? o Mitkä olisivat hyviä korjausrakentamiskohteita pääkaupunkiseudulla ja miten kokonaisuudesta saadaan riittävän suuri ja/tai muuten merkittävä? o Millaisia ratkaisuja voit tuoda hankkeeseen? Millaisia partnereita tai yhteistyökumppaneita etsit? o Oletko kiinnostunut investoimaan uusiin ratkaisuihin? The Helsinki Metropolitan is the best test bed in the world for smart and clean solutions www.smartclean.fi, @SmartClean_Fi #smartclean, Smart & Clean Community: https://www.linkedin.com/groups/12034055