S&C Indoor Air Quality

Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation is a step change project to drive the change towards a more sustainable and prosperous future. The change is made in cities, which are platforms for new solutions. New technologies and services are tested in different areas and across the region. The best ones will be exported and will create thriving businesses. S&C Indoor Air Quality project aims to develop a novel approach to global indoor air quality issues by ideating indoor air as-a-service model. Join this project to create solutions with a potential to improve everyday lives of millions of people globally! Sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden ja niiden vaikutusten parempi ymmärtäminen mahdollistaa sisäilmaltaan laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tilojen hankinnan ja hallinnan. Hankkeen aikana kehitetään hyvän sisäilman ja sisäilmaolosuhteiden kriteeristö sekä toimivia mittausvälineitä ja -menetelmiä, jotka edelleen mahdollistavat laadukkaan sisäilman, esimerkiksi hankittuna palveluna. Hyvä sisäilma palveluna -konseptiin tarvitaan yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä. Hankkeeseen on jo tunnistettu kiinnostuneita, potentiaalisia toimijoita eri sektoreilta. Hankkeen liiketoimintapotentiaaliksi on arvioitu Suomessa satoja miljoonia ja globaalisti miljardeja euroja. Hankkeen tuloksena syntyy sisäilman laadun ekosysteemi, joka synnyttää uusia ratkaisuja ja vientikonsepteja sisäilman laatuhaasteisiin. Hyvän sisäilman osatekijöiden parempi ymmärtäminen tukee päätöksentekoa ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista. Hankkeen valmistelu tapahtuu syksyn 2017 aikana ja varsinaisen hankekokonaisuuden on tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alussa. Myös valmistelu tehdään yhdessä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa: mikäli olet kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen tai sinulla on siihen liittyviä ideoita, ehdotuksia tai toiveita niin kerro niistä täällä. The Helsinki Metropolitan is the best test bed in the world for smart and clean solutions www.smartclean.fi, @SmartClean_Fi #smartclean, Smart & Clean Community: https://www.linkedin.com/groups/12034055