S&C Stormwater Quality Management

Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation is a step change project to drive the change towards a more sustainable and prosperous future. The change is made in cities, which are platforms for new solutions. New technologies and services are tested in different areas and across the region. The best ones will be exported and will create thriving businesses. S&C Stormwater Quality Management project aims to develop top class solutions for stormwater monitoring and quality management in urban environment. Join this project to mitigate the impact of extreme weather conditions to citizens’ everyday lives! S&C Stormwater Quality Management projekti tähtää korkeatasoisten hulevesien laadunhallintamenetelmien kehittämiseen ja testaukseen todellisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on kehittää syntypaikalla ja luonnonmukaisilla menetelmillä tapahtuvia hulevesien kokonaisvaltaisia hallintamenetelmiä kaupunkien tarpeisiin ja kaupallistaa ratkaisuja hyödyntäen olemassa olevia rakennuskohteita referenssiympäristöinä. Samalla edistetään myös kiertotalouden ja vähähiilisyyden tavoitteita kaupunkiympäristöä vihertämällä. Hulevesien hallinta on kaupunkien infrastruktuurin kannalta keskeisimpiä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyviä kysymyksiä ja erityisesti vihreää infrastruktuuria sekä ekosysteemipoh-jaisia ratkaisuja hyödyntävät sopeutumistoimet ovat tärkeitä. Kaupunkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hulevesien hallinnan menetelmien, käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen kehittämistä erityisesti laadullisen hallinnan osalta. Luonnonmukaiset ratkaisut, esimerkiksi kierrätysmateriaalit ja biohiili ovat kansainvälistä tulevaisuutta hulevesirakentamisessa, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää vielä testaamista todellisessa toimintaympäristössä. Hulevesien laadunhallintaratkaisuille on markkinoita ja vientipotentiaalia kaikissa pohjoisen ilmaston kaupungeissa, mutta niiden kaupallistaminen on vielä alkuvaiheessaan, joten edelläkävijöille on tilaa. Stormwater management -projektin valmistelu käynnistetään syksyllä 2017 ja projektin toteutusvaihe käynnistyy vuoden 2018 alusta ja kestää noin 18 kuukautta. Kaikki S&C-kaupungit ovat mukana yhteistyöhankkeessa, ja markkinavuoropuhelu yritysten, kaupunkien ja T&K-laitosten välillä on aloitettu. Projektin tavoitteena on tunnistaa S&C -kaupungeilta sopivia kohteita erilaisten hulevesien laadunhallintaan tähtäävien ratkaisujen testaamiseksi ja toteuttaa kohteissa valittuja ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. Projektissa muodostetut yritysten ekosysteemit tarjoavat kaupungeille kokonaisratkaisuja, joita yliopistot tukevat tutkimuksella. Referenssiympäristöissä syntyvä tieto jaetaan avoimesti digitaalisella alustalla. All stromwater management technology providers are welcome to offer their solutions and services to S&C Stormwater Quality Management project. Let’s build together a world class test environment! Stay tuned for project events organised during 2017-2018. Kutsumme mukaan hulevesien hallinnasta kiinnostuneita tahoja, hulevesiteknologioiden asiantuntijoita sekä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Projektin valmisteluvaiheen aikana kartoitamme uusia, innovatiivisia ja esikaupallisessa vaiheessa olevia ratkaisuja, joita voimme yhdessä kehittää eteenpäin. The Helsinki Metropolitan is the best test bed in the world for smart and clean solutions www.smartclean.fi, @SmartClean_Fi #smartclean, Smart & Clean Community: https://www.linkedin.com/groups/12034055